Ventilátory

Obecně můžeme ventilátory rozdělit do dvou oddělených kategorií. Domácí ventilátory a ventilátory průmyslové.  Oba druhy ventilátorů jsou určeny pro přenos vzduchu z nebo do místnosti. Domácí ventilátory dále můžeme rozdělit na ventilátory do koupelny a ventilátory interiérové.

Jaké jsou důvody pro ventilaci?

Příliš vlhký vzduch způsobující plíseň na stěnách, nedýchatelný vzduch, kouř, zápach,… to všechno poukazuje na nedostatečnou, nebo zcela chybějící ventilaci. Následkem mohou být různé alergie, astma, choroby respiračního ústrojí a krevního oběhu. Přítomnost efektivního a správně navrženého ventilačního systému zajišťuje zdravější prostory, ve kterých žijeme.

Pod pojem vzduchotechnika můžeme zahrnout jak větrání, tak rekuperaci vzduchu.

Větrání – jedná se o přívod a odvod vzduchu z větraných prostor bez zpětného využití tepla z odtahovaného odpadního vzduchu (rekuperace).

Rekuperace – jedná se o řízené větrání, kdy dochází ve výměníku rekuperační jednotky ke zpětnému získávání tepla. Tímto teplem si pak v zimě předehříváme přiváděný chladný čerstvý vzduch z venkovního prostředí.

Nevíte si rady s výběrem ventilátoru?

My Vám rádi poradíme, který model Vám přinese nejvíce užitku!

Jak správně vybrat ventilátor?

Před výběrem ventilátoru je potřeba vědět několik údajů, umístění ventilátoru, potřebné úpravy  a zejména potřebný objem proudění vzduchu zařízení.

Kuličková ložiska jsou nezbytnou součástí ventilátoru. Ventilátory s kuličkovými ložisky mají několikanásobně vyšší životnost. Kuličková ložiska také umožňují instalaci ventilátoru do jakékoliv polohy – do stropu (horizontálně) nebo do zdi (vertikálně).

U nás si můžete vybrat ze široké nabídky kvalitních ventilátorů BLAUBERG.